Naše služby
Ordinační doba
Fyziocare s.r.o.
V Tůních 11, Praha 2

Pondělí:
08:00 - 19:00
Úterý:
08:00 - 19:00
Středa:
08:00 - 19:00
Čtvrtek:
08:00 - 19:00
Pátek:
08:00 - 15:00


     Pro objednání volejte 

   na mob. tel. od 8-13hod.

Mob.:

777 210 126

Tel.:

  233 322 968

Terapie skolióz dle Kathariny Schrothové

Pohybová terapie podle Kathariny Schrothové je speciální metoda k léčení rozmanitých deformací a změn postavení páteře. Používá se především k léčbě skoliózy.

Skolióza je trojrozměrná deformita páteře s posunem obratle ve třech rovinách (frontální, sagitální a transverzální). Podle způsobu vzniku dělíme skoliózy na kongenitální – vrozené, a neuromuskulární (nervosvalové) – kde základní příčinou je vada neuromuskulárního systému.

Schrothová

Terapie skolióz dle Schrothové využívá několik základních principů:

 • Výchozí poloha
  Je základním předpokladem pro úspěšné cvičení. Využívá se stoje, sedu na židli, lehu na boku...

 • Podkládání
  Využívá se ke korekci deformit, resp. zlepšení výchozí polohy pro cvičení.

 • Lokalizované dýchání
  Při léčbě skoliózy má obrovský význam. Správně lokalizované dýchání může při cvičení změnit tvarové deformity páteře.

 • Aktivní derotace páteře
  Aktivní derotaci předchází protažení v podélné ose těla (vytažení hlavy z ramen). Tímto se obratle navzájem oddálí od sebe a je tak snadnější je derotovat (otočit). Cvičení vychází z faktu, že skoliotická pateř je vychýlena a zrotována určitým směrem. Derotace je tedy tzv. překorigování na stranu opačnou, spojená s lokalizovaným dýcháním.

 • Osvojení si nových poloh
  Každý cvik je spojen s procítěním nového pohybového vzorce, jehož cílem je náprava a návrat k normálnímu držení těla. K tomu, aby došlo k osvojení nových pohybových vzorců, je nutné nový pohyb nejen opakovat, ale zároveň ho i prociťovat.

Zdroj: Lenert-Schroth, K. Dreidimensionale Skoliosebehandlung. 6.Auflage München : Urban & Fischer, 2000. ISBN 3-434-46460-4.