Naše služby
Ordinační doba
Fyziocare s.r.o.
V Tůních 11, Praha 2

Pondělí:
08:00 - 19:00
Úterý:
08:00 - 19:00
Středa:
08:00 - 19:00
Čtvrtek:
08:00 - 19:00
Pátek:
08:00 - 15:00


     Pro objednání volejte 

   na mob. tel. od 8-13hod.

Mob.:

777 210 126

Tel.:

  233 322 968

Roztroušená skleróza a jiná neurologická onemocnění

Roztroušená skleróza (RS, sclerosis multiplex) představuje nejčastější neurologické onemocnění věkové skupiny mezi 20–40 lety. Jedná se o autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS) – mozku a míchy. V zánětlivém ložisku (tzv. plaka) dochází k poškození myelinového obalu neuronu a postižení vlastních nervových vláken – neurodegeneraci, která je příčinou narůstající invalidity pacienta.

Úkolem komplexní rehabilitační péče je usnadnit a zlepšit vykonávání základních aktivit běžného života, dosáhnout osvojení nových schopností, které povedou k aktivaci pacienta, zajistit mobilitu, soběstačnost, komunikaci a v neposlední řadě sociální a pracovní integraci do společnosti.

K ovlivnění funkčních poruch pohybového aparátu využíváme techniky manuální medicíny (techniky měkkých tkání, mobilizace periferních kloubů, postizometrická relaxace atd.), ovlivnění hlubokého stabilizačního svalového systému páteře, edukaci a úpravu pohybových stereotypů, relaxační techniky, prostředky fyzikální terapie, protetické pomůcky a další postupy podle aktuálních obtíží pacienta.

Velmi často volíme terapii na na neurofyziologickém podkladě, např. Bobath koncept, Vojtova reflexní lokomoce, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Koncept R. Brunkow apod. Výhodou této terapie je cílený „zásah do řízení motoriky“ na úrovni CNS a stimulace adaptačních funkcí centrálních struktur.