Archív novinek
18.01.2016
zpátky

Naše nohy vyprávějí příběh

V západní medicíně slouží diagnostika k rozpoznání nemocí tím, že pozoruje její příznaky. Praktický a zkušený orientální diagnostik ale může předvídat vývoj nemoci ještě dříve, než nemocný člověk cítí specifické problémy, jako je například bolest. Jedním z nástrojů orientální diagnostiky je mimo jiné také umění posoudit nemocného podle rysů jeho tváře nebo podle tvarů a charakteristiky celého těla.

Základním předpokladem takového pozorování je skutečnost, že na každém jedinci se odráží dynamický průběh jeho vlastního vývoje. Silné stránky a slabosti našich rodičů, okolí, prostředí, v němž jsme byli vychováváni, potrava, kterou jsme jedli – to vše se projevuje na naší kondici. Držení celého těla, postava, barva pokožky dokonce i zbarvení hlasu jsou jen vnějším projevem toho, v jakém stavu je naše krev, orgány, nervový systém, svaly a kostra. Také jednotlivé části těla, ruce a nohy, odrážejí celou vnitřní kondici organismu a mohou vyprávět svou část příběhu o našem zdravotním stavu.

O čem mohou vyprávět naše nohy

Začátek příběhu o přetížených, bolavých nohách s otoky, výrazným žilkováním či bolestí v některých partiích, které svého nositele přivedou za odborníkem, můžeme najít i v současném životním stylu. Chceme být více jak stoprocentní v každém ohledu, nejen na poli pracovním. Přemáháme se, protože máme za to, že musíme být první a nejlepší. Jen takový přístup se dnes cení, a proto tak málo odpočíváme. V práci sedíme předlouho u počítačů, ve volném čase trénujeme na půlmaraton a o dovolené přejdeme hřebenovkou vysoké hory. Avšak ze základů učení tradiční čínské medicíny víme, že dlouhé sezení zraňuje energii sleziny, dlouhá chůze zraňuje energii jater a dlouhé stání zraňuje energii ledvin. Jak si tento výrok můžeme blíže představit? Například zraněním a oslabením sleziny vzniká stav, kdy slezina nemůže dobře plnit svoji základní funkci přeměny a přepravy jemné esence ze stravy. Výživa těla tak začne být nedostatečná, svalstvo postupně ochabuje, měkne a ztrácí na svojí síle. V těle se začne hromadit vlhkost, vznikají otoky a dochází k únavě končetin. Oslabená čchi sleziny také ztrácí schopnost zadržovat krev, aby kolovala jenom v cévách, a proto se objevují rozšířené žilky a drobná krvácení (u takového pacienta pozorujeme např. modřinky nebo výrazné žilkování na nohou). Podobně každý další zjištěný příznak a jeho lokalizace na těle přesněji ukazuje, o jaké potíže se jde.

Zjištění zdravotního stavu

Jak se terapeut tradiční čínské medicíny může něco dozvědět o zdravotním stavu nohou? Už při vyšetření pohledem nás zaujmou místa s otoky a celkový stav pokožky. Vlastní vyšetření pohmatem (palpace) umožní ověřit si stav bolestivosti a svalového tonu. Speciální palpační vyšetření akupunkturních drah a bodů blíže upřesní obraz poruchy. Bolestivé svalové a kloubní potíže nazývá čínská medicína bi zheng. Vysvětlení celé problematiky bi zheng je však nad rámec tohoto článku.

Jinou diagnostickou možností, jak získat potřebné informace tentokrát o celkovém zdravotním stavu, je vyšetření mikrosystému plosky nohy. Každé oblasti na plosce je přiřazena určitá část organismu. Typ příznaku, který se objeví na noze, určuje organickou nebo funkční kondici korespondující části těla. Nemůže tedy být vždy výhodné počínající potíže dolních končetin léčit analgetickými preparáty nebo gely proti otoku, tak jak nám často velí reklama. Každé onemocnění se totiž projevuje jinak, má jiné symptomy a také se tak léčí.

Komplexní ošetření

Navíc musíme mít vždy na mysli, že i pouhá bolestivost nohou má svůj širší význam a vztah k celému našemu tělu, zejména pohybovému aparátu. Bolest je v pojetí orientální medicíny chápána jako zpomalení až stagnace toku energie čchi a krve. Odstraněna může být pouze zprůchodněním a nastolením jejího řádného toku v místě postižení. Zkušený terapeut tradiční čínské medicíny pozná, která akupunkturní dráha prochází ohniskem bolesti a vhodným výběrem bodů na této dráze dovede ovlivnit bolestivou poruchu, to znamená danou postiženou oblast zprůchodnit.

Za nejlepší způsob, jak navrátit dobré zdraví našim nohám a přispět k jejich krásnému vzhledu, je považovaná masáž. Z obecného pohledu je masáž nejstarším léčebným prostředkem. Velmi účinnou metodou k odstranění bolesti a zachování zdravých nohou je speciální léčebná masáž a masáž baňkami za použití vhodných masážních přípravků. Tato masáž dovede úspěšně řešit jak zdravotní potíže, tak i kosmetické neduhy např. při řešení celulitidy.

Masáž baňkami jde na rozdíl od klasické působí mnohem hlouběji – zpevňuje vazivo a uvolňuje klouby. Má velký vliv na plošné šlachosvalové dráhy, které jsou uloženy povrchněji od řádných akupunkturních drah a z pohledu čínské medicíny mají na starosti pohybový aparát. Obhospodařují svaly, šlachy, vazy a zajišťují dobré postavení v kloubech. Navíc také ovlivňují termoregulaci našeho těla.

Nohy – naše vizitka

Pohyb nohám každopádně prospívá, v žádném případě nelze doporučovat lenivění. Rádi bychom zde ale vyzdvihli důležitost výběru vhodného pohybu či sportu nebo cvičení pro nohy, které bude přiměřené věku a aktuální fyzické zdatnosti klienta. Bezpochyby narazíme i na problematiku výběru obuvi. Obuv musí být správně velká a široká, její stélka pružná, aby nezapříčinila vznik bolesti, ale jako taková nevyřeší předchozí bolestivost nohou. Faktem zůstává nutnost nejprve odstranit případné zdravotní nedostatky nebo bolest a teprve potom začít sportovat.

Zdravé nohy jsou nejen krásné a tedy i přitažlivé, ale také vypovídají o výborném celkovém stavu svého nositele. Shrneme-li, co nohám prospívá, pak je to jednoznačně dostatek individuálně zvoleného pohybu vyváženého relaxačními a regeneračními aktivitami jako je masáž, vodoléčebné procedury či koupele a v nezanedbatelné míře na ně má vliv i správná životospráva. Také bychom neměli podceňovat drobná svalová a kloubní zranění a snažit se je včas řešit.

Příběh, který naše nohy vyprávějí je určitě i příběhem péče každého člověka o celou svou tělesnou schránku, je jeho vizitkou. Stará otřepaná fráze totiž říká, že nás nohy nosí celý život a tento výrok je do písmene pravdivý. Volná, ladná a samozřejmá chůze je totiž pro každého z nás i vyjádřením osobní svobody, a proto se o naše nohy musíme pečlivě starat v kterémkoli věku.

Autor článku: Mgr.Pavla Sakařová, Vladimír Šmejkal