Naše služby
Ordinační doba
Fyziocare s.r.o.
V Tůních 11, Praha 2

Pondělí:
08:00 - 19:00
Úterý:
08:00 - 19:00
Středa:
08:00 - 19:00
Čtvrtek:
08:00 - 19:00
Pátek:
08:00 - 15:00


     Pro objednání volejte 

   na mob. tel. od 8-13hod.

Mob.:

777 210 126

Tel.:

  233 322 968

Náš tým

Všechny fyzioterapeutky našeho týmu dosáhly magisterského titulu.

Spolupracujeme s lékaři v oborech neurologie, ortopedie a praktického lékařství. 

Zakládáme si na osobním přístupu, snažíme se společně s pacientem hledat, nalézt a následně vyřešit původ obtíží.

Kromě každodenní péče o pacienty se v poslední době zabýváme vzděláváním jak kolegů fyzioterapeutů, tak i široké laické veřejnosti. 

tým

Mgr. Pavla Sakařová

Pavla 

Fyzioterapii začala studovat hned po gymnáziu v roce 1990 na SZŠ v Praze 1, později absolvovala magisterské studium na FTVS UK (1998), obor fyzioterapie a v posledních 7 letech začala více kombinovat fyzioterapii s postupy tradiční čínské medicíny. V roce 2012 ukončila 4-leté studium na 1. škole TČM při Českolovenské sinobiologické společnosti, obor akupunktura. 

Od roku 2005 provozuje nestátní zdravotnické zařízení se specializací na rehabilitaci kojenců a péči o pacienty s neurologickými poruchami. Je spoluautorkou knížky „Dětská mozková obrna, možnosti a hranice diagnostiky a terapie“ a lektorem praktických dovedností na 1. škole TČM.

Během 20 let absolvovala řadu kurzů a školení, z nichž nejdůležitější jsou:

   • mobilizace žeber a páteře podle L. Mojžíšové (1995),
   • mobilizace a měkké techniky dle prof.Lewita (1996 – 1997),
   • McKenzie metoda (2006 – 2008),
   • Bobath koncept – Terapie dospělých pacientů s poruchami CNS (2006),
   • Vojtova metoda (2003 – 2010),
   • činská masáž Tuina (2011), 
   • Kinesiology Taping K -Active (2010).

Mgr. Kristýna Fleišmanová

Krista

Ukončila magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK Praha v roce 2012. V praxi se věnuje léčbě vertebrogenních obtíží, poúrazových stavů a vadného držení těla u dětí a dospělých. Zabývá se též poruchami a opožděním psychomotorického vývoje u dětí i kojenců.

V terapii využívá především:

 • manuální terapii – mobilizace periferních kloubů a páteře, baňkování, lymfatická masáž
 • terapii skolióz dle Schrotové
 • senzomotorickou stimulaci
 • aktivní terapii pomocí Terapimasteru
 • kinesiotaping
 • metodu Ludmily Mojžíšové


Při terapii dále využívá prvky vývojové kineziologie (Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept…), proprioceptivní neuromuskulární facilitace, aktivaci hlubokého stabilizačního systému dle Koláře, cvičení na míčích, cvičení s pružnými tahy aj.

Mgr. Hana Lufinková

Hanka

Ukončila magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK Praha v roce 2011. V praxi pracuje jak s dospělými, tak i s dětskými pacienty. Zabývá se funkčními poruchami pohybového aparátu, pooperační a poúrazovou rehabilitací, terapií skolióz, problematikou funkční sterility, psychomotorickým vývojem u dětí i kojenců, aj.

V terapii využívá především:

 • techniky měkkých tkání, mobilizace páteře a periferních kloubů
 • metodu Ludmily Mojžíšové
 • kinesiotaping
 • cvičení na míčích a labilních plochách
 • Vojtovu reflexní lokomoci

V kombinaci s těmito metodami, z hlediska komplexního přístupu k pacientovi, dále využívá znalosti vývojové kineziologie, diagnostiku a posilování hlubokého stabilizačního systému páteře, spinálních cvičení, prvky metody McKenzie, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci aj.

Mgr. Michaela Blažková

Míša

Ukončila magisterské studium fyzioterapie na FTK Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2015. V praxi se zabývá především funkčními poruchami pohybového aparátu, poúrazovými stavy a vadným držením těla u dětí.

V terapii využívá především:

 • techniky měkkých tkání, mobilizace páteře a periferních kloubů
 • akrální koaktivační terapii
 • senzomotorickou stimulaci a cvičení na labilních plošinách
 • prvky proprioceptivní neuromuskulární stimulace
 • prvky metody spirální stabilizace páteře
 • kinesiotaping 

Při terapii dále využívá prvky dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře, cvičení na míčích, cvičení s pružnými tahy aj.

Mgr. Pavlína Bendzová

Pája

Ukončila magisterské studium na FTVS UK v roce 2012. V průběhu dalších 5 let pracovala na soukromých klinikách v Praze a u fotbalových mládežnických týmů na Strahově. V roce 2017 absolvovala v rámci svého ročního pobytu v Kanadě stáž na soukromé sportovní klinice. Nyní je studentkou 1. školy tradiční čínské medicíny při Československé sinobiologické společnosti.

V praxi se věnuje funkčnímu přístupu při terapii poruch pohybového aparátu a zajímá se o propojení fyzioterapie s psychosomatikou.

V terapii čerpá nejčastěji z kurzů:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 • Fyzioterapie funkce I.-III. (Forma-funkce-facilitace, Pohyb a stabilitace)
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Jóga s prvky dynamické neuromuskulární stabilizace
 • Základy osteopatie
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalové inhibice
 • Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty
 • Taping
 • Bosonohé běhání a chůze

Mgr. Lenka Krejčová (t.č. na MD) 

Ukončila magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK Praha v roce 2013. V praxi se zabývá zejména bolestivými poruchami pohybového aparátu – bolestmi zad a kloubů, vadným držením těla a poruchami motorického vývoje u dětí.

V terapii využívá především:

 • manuální terapii (techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, baňkování, mobilizace páteře a periferních kloubů)
 • metodu R.McKenzie (diagnostika a terapie bolestivých stavů páteře a periferních kloubů)
 • terapii skolióz dle Schrotové
 • prvky dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře
 • proprioceptivní neuromuskulární facilitace


Při terapii dále využívá prvků vývojové kineziologie (Vojtova reflexní lokomoce), senzomotorické stimulace – cvičení na labilních plochách, míčích, cvičení s pružnými tahy (Thera-band) aj.